IDS tele.com
start | oferta | firma | kontakt
IDS tele.com - Znamy się na telekomunikacji. Poznaj się na nas.


 Oferujemy
· Rozwi±zania dla budynków
· Usługi budowlane
· Integracja systemów
· Rozwi±zania internetowe
· Rozwi±zania głosowe

Można się z nami skontaktować w następuj±cy sposób:


 • Poczt± na adres:

 • IDS tele.com sp. z o.o.
  ul. Postępu 14
  02-676 Warszawa

 • Mailem:

 • kontakt@IDStele.com

 • Telefonicznie:

 • +48 22 292 6669

 • Faxem:

 • +48 22 292 6747  IDS tele.com spółka z o.o. z siedzib± w Warszawie 02-676, ul. Postępu 14, zarejestrowana w Warszawie w S±dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego pod numerem KRS 0000245038, o kapitale zakładowym 200.000 PLN, NIP 951-19-21-243, REGON 014949087
  IDS tele.com

  Niezależnie od tego czy chodzi o telefon, Internet lub transmisję danych, interesuje Cię przede wszystkim to, żeby jak najsprawniej i najtaniej porozumieć się z drugim człowiekiem. Kropka.
  Nowo¶ci

  IDS tele.com sp. z o.o.
  ul. Postępu 14
  02-676 Warszawa

  kontakt@IDStele.com


  (c) Copyright IDS tele.com 2008-2010